تفأل به حضرت حافظ


+ مردی که 60 سید را کشت!

مردی که 60 سید را کشت!

 

 

مردی که 60 سید را کشت!

شیخ صدوق(ره) به سند معتبر از عبدالله بزاز نیشابوری روایت کرده که گفت: در میان من و حمید بن قحطبه طوسی معامله ای بود. در سالی به نزد او رفتم. چون خبر آمدن مرا شنید در همان روز ورود، مرا طلبید پیش از آن که جامه های سفر را...

 

ادامه مطلب

نویسنده : ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/۱۳
    پيام هاي ديگران()   لینک