تفأل به حضرت حافظ


+ فال حافظ

فال حافظ
    نیت کننده معمولاً در هنگام تفأل از دیوان حافظ، او را به عزیزترین کسانش یعنی به خداوند و معشوقه اش (شاخ نبات) قسم می دهد. این قسم معمولاً به این شکل ادا می شود: ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا...
نویسنده : ; ساعت ۱:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/۱
    پيام هاي ديگران()   لینک